KRAO:ssa harjoitellaan poikkeustilanteisiin varautumista veturisimulaattoreilla

Julkaistu 21.4.2022|Yleinen

KRAO:ssa on laadittu poikkeustilanneharjoitus veturisimulaattoreille liittyen rautatieliikenteen laaja-alaisiin sekä pitkäaikaisiin turvalaite- ja kauko-ohjausjärjestelmien poikkeus- ja häiriötilanteisiin. Harjoitus on ensimmäinen laatuaan, sillä vastaavanlaista harjoitusta ei ole aiemmin simuloitu. Harjoitus on suunnittelu yhteistyössä Väyläviraston kanssa.

Poikkeustilanteen liikennöintimallissa ei ole mahdollista käyttää liikenteenohjausjärjestelmiä siinä laajuudessa, että normaali liikennöinti olisi toteutettavissa turvallisesti. Tämä voi johtua esimerkiksi teknisistä häiriöistä turvalaitteissa tai viestiliikenteessä. Konkreettiseksi harjoitus muuttuu simulaattorissa, jossa poikkeustilannetta päästään harjoittelemaan aidon tuntuisessa ympäristössä.

Harjoituksen tavoitteena on poikkeustilanteesta huolimatta varmistaa huoltovarmuuden kannalta kriittiset kuljetukset. Käytännössä tämä tarkoittaa kuljetusten järjestämistä ihmisten voimin, kun viestintälaitteet, opastimet ja muut liikenteenohjausjärjestelmät eivät toimi.

Harjoituksen koeajo toteutetaan KRAO:ssa 25.4.2022, ja siihen osallistuvat niin viranomaistahot kuin useat toiminnanharjoittajatkin. Tällöin simulaattoriharjoitusta testaavat työelämässä toimivat kuljettajat ja liikenteenohjaajat.

Harjoituksen odotetaan antavan kaikille tahoille lisää ymmärrystä poikkeustilanteen hallinnasta. Jatkossa poikkeustilanneharjoitukset ovat osa kaikkia KRAO:n kuljettajakoulutuksia sekä kuljettajien kertaus- ja täydennyskoulutuksia.

Lisätietoja:
Kouluttaja Kari Palonen, p. 040 489 9426
Toimitusjohtaja Kari Tähti, p. 040 489 9419

Kuvituskuva