KRAO:ssa harjoitellaan veturin ajamista radio-ohjauksella

Julkaistu 16.2.2022|Yleinen

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy, KRAO, on panostanut simuloitujen ympäristöjen kehittämiseen jo usean vuoden ajan. Viimeisin panostus tehtiin dieselveturisimulaattoreihin, joita päivitettiin vastaamaan paremmin nykytekniikan vaatimuksia. Päivitetyillä simulaattoreilla voidaan harjoitella veturin ajamista radio-ohjauksella, mikä on tässä laajuudessa uutta koko Euroopassa.

KRAO:ssa hyödynnetään rautatiellä kuljettajan tehtävässä toimivien koulutuksessa veturisimulaattoreita ainoana oppilaitoksena Suomessa. Kuljettajan koulutus on monimuoto-opetusta sisältäen mm. teoriaopetusta, itsenäistä opiskelua, simulaattoriopetusta sekä työnopastusta.

Simulaattoriopetuksessa opiskelija pääsee harjoittelemaan teoriassa opetettuja asioita simulaatioympäristössä ja saa näin varmuutta koulutukseen sisältyvään työnopastukseen.

Kuvituskuva

Kouluttaja Mika Kukkola kertoo, että simulaattoriharjoitukset tarjoavat tilaisuuden myös sellaisten tapahtumien harjoitteluun, joihin ei voi valmentautua käytännössä, kuten erilaiset poikkeus- ja häiriötilanteet. Simuloidun radio-ohjauksen myötä kuljettajan tehtävää voidaan opettaa aiempaa monipuolisemmin.

Toimitusjohtaja Kari Tähti toteaa, että simuloiduissa ympäristöissä harjoittelu on myös kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä. Simulaattoriajo vähentää tarvetta harjoitella veturilla aidossa rataympäristössä. Tällainen vastuullisuus on KRAO:lle tärkeää ja arvojen mukaista toimintaa.

KRAO on Traficomin ja Väyläviraston hyväksymä koulutuslaitos, ja kouluttaa vuosittain n. 1500 opiskelijaa. Veturinkuljettajakoulutusten lisäksi KRAO järjestää radanpidon turvallisuus- ja työpätevyyskoulutuksia sekä muita rautatieympäristössä vaadittavia koulutuksia. KRAO toimii myös rautatiealalla yritysten asiantuntijakumppanina.

Lisätietoja:
Kouluttaja Mika Kukkola, p. 040 489 9427
Toimitusjohtaja Kari Tähti, p. 040 489 9419