Ratapihaliikenneohjaajan pätevyys

Kenelle:

Koulutus on suunnattu rautatieympäristössä valtion rataverkolla toimiville ratapihaliikenneohjaajille.

Ratapihaliikenneohjaajan koulutuksen sisältö:

Ratapihaliikenneohjaajan perustehtävänä on kulkuteiden turvaaminen ja varmistaminen liikennöinnille sekä ratatyön suojaaminen valtion rataverkon liikenteenohjauksen ohjeiden mukaan sekä liikennöintiin liittyvien lupien antaminen omalla työskentelyalueella (ratapiha). Työtehtävässään hän ensisijaisesti varmistaa rautatieliikenteen ja ratatöiden turvallisuuden omalta osaltaan huomioiden tekniset mahdollisuudet ja rautatieliikenteen liikenneviestinnän.

Lisätietoa:

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että se pitää sisällään teoriaopintoja sekä työpaikoilla tapahtuvaa työnopastusta.

Kesto:

N. kaksi (2) kk

Ennakkovaatimukset:

  • Vähintään toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto
  • Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
  • Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera)
  • Tehtäväkohtainen soveltuvuuslausunto
  • Rautatiepsykologin myöntämä puoltava soveltuvuusarvio
  • Erikseen sovittuna hätämaadoituskoulutus

Pätevyyden voimassaolo:

Pätevyys on voimassa yhden (1) vuoden kalenterivuoden loppuun saakka.

Pätevyyden ylläpito:

Ratapihaliikenneohjaajapätevyyden ylläpitämiseksi on suoritettava kalenterivuosittain hyväksytysti yhden (1) päivän kertauskoulutus. Hyväksytysti suoritettu kertauskoulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva).

Pyydä tarjous


Kouluttaja:
Mika Kukkola