Ratapihaliikenneohjaajan pätevyys

Kenelle:
Koulutus on suunnattu rautatieympäristössä valtion rataverkolla toimiville ratapihaliikenneohjaajille.

Lisätietoa:
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että se pitää sisällään teoriaopintoja sekä työpaikoilla tapahtuvaa työnopastusta.

Sisältö:
Ratapihaliikenneohjaajan perustehtävänä on kulkuteiden turvaaminen ja varmistaminen liikennöinnille sekä ratatyön suojaaminen valtion rataverkon liikenteenohjauksen ohjeiden mukaan sekä liikennöintiin liittyvien lupien antaminen omalla työskentelyalueella (ratapiha). Työtehtävässään hän ensisijaisesti varmistaa rautatieliikenteen ja ratatöiden turvallisuuden omalta osaltaan huomioiden tekniset mahdollisuudet ja rautatieliikenteen liikenneviestinnän.

Kesto:
n. kaksi (2) kk

Ennakkovaatimukset:

  • Vähintään toisen asteen ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto
  • Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva)
  • Perusteet rautatiejärjestelmästä (Pera)
  • Tehtäväkohtainen soveltuvuuslausunto
  • Rautatiepsykologin myöntämä puoltava soveltuvuusarvio
  • Erikseen sovittuna hätämaadoituskoulutus

Voimassaolo:
Pätevyys on voimassa yhden (1) vuoden kalenterivuoden loppuun saakka.

Ylläpito:
Ratapihaliikenneohjaajapätevyyden ylläpitämiseksi on suoritettava kalenterivuosittain hyväksytysti yhden (1) päivän kertauskoulutus. Hyväksytysti suoritettu kertauskoulutus uusii voimassa olevan Ratatyöturvallisuuspätevyyden (Turva).

Pyydä tarjous


Kouluttaja:
Kari Palonen