Sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus (SFS 6002)

Tavoitteet

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 sisältää sähkötöiden turvallista tekemistä koskevat perusohjeet ja turvallisuusvaatimukset.
Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.
Koulutukseen sisältyy koe, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat SETI Oy:n sähkötyöturvallisuuskortin.

Yleinen sähkötyöturvallisuuskorttikoulutus uusitaan siten, että koulutusten väli on enintään viisi (5) vuotta.

Sisältö

Koulutuksen sisältö:

  • Sähkön vaarallisuus
  • Lait, asetukset ja standardit
  • Turvallinen toiminta
  • Sähkötöitä tekevät henkilöt ja organisaatio
  • Käyttöön liittyvät toimenpiteet
  • Työskentelykäytännöt
  • Kunnossapitokäytännöt
  • Sähköajoneuvoja koskevat työt
  • Kirjallinen koe

Koulutus on tarkoitettu kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Tarkempia tietoja koulutuksesta saat asiantuntijoiltamme.

 

Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy - KRAO
Prikaatintie 2
45100 Kouvola
puh. 020 615 1223
etunimi.sukunimi@krao.fi
Luotettava Kumpaani -logo_verkkosivuille.jpg
kiwa certivied iso 9001