Päivitetty TURO ja kertauskoulutukset

Julkaistu 5.12.2022|Yleinen

Väylävirasto on julkaissut päivitetyt Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO). Ohje tulee voimaan 30.1.2023.

Koska Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO) voimaantulo on siirtynyt tammikuulle 2023, Väylävirasto on nähnyt tarpeelliseksi pidentää aikaa kertauskoulutusten suorittamiseen. Ratatyövastaavien kertauskoulutusaikaa pidennetään siten, että vuoden 2022 kertauskoulutus voidaan suorittaa 30.1.2023 mennessä. Tätä seuraava ratatyövastaavan kertauskoulutus tulee suorittaa 31.12.2023 mennessä. Niiden ratatyöturvallisuus- tai turvamiespätevyyksiä omaavien, joiden tulisi suorittaa ko. pätevyyden kertauskoulutus 31.12.2022 mennessä, voivat suorittaa kertauskoulutuksen 30.1.2023 mennessä.

Lue lisää Väyläviraston päätöksestä.